D.U.K

 

Ar VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamas didmenines ryšio paslaugas gali įsigyti tik operatoriai?

Taip, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ – didmeninis operatorius, teikiantis ryšio paslaugas tik kitiems operatoriams. Daugiau apie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamas paslaugas skaitykite čia. Gyventojai, norintys pasinaudoti projektų PRIP ar RAIN infrastruktūra, turėtų kreiptis į jų regione veikiančius mažmeninių paslaugų (interneto, televizijos, telefonijos) operatorius.

 

Ar VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikia interneto paslaugas?

Ne, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interneto paslaugų neteikia. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikia tik didmenines elektroninių ryšių paslaugas, kurios nurodytos čia.

 

Ar VšĮ „Plačiajuostis internetas“ gali atvesti šviesolaidinį įvadą iki mano namų?

VšĮ „Plačiajuostis internetas“, vykdydama projektus „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ (RAIN), „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (RAIN-2) ir „Plačiajuosčio ryšio plėtra kaimo vietovėse“ (PRIP) siekia prijungti gyvenvietes prie šviesolaidinio tinklo ir jose sukurti prisijungimo taškus, nuo kurių operatoriai galėtų toliau vystyti savo infrastruktūrą gyvenvietėse ir įrengti įvadus privatiems namų ūkiams.

 

Netoli mano gyvenvietės yra įrengta PRIP tinklo atkarpa. Ką turėčiau padaryti norėdamas gauti šviesolaidinį internetą savo gyvenvietėje?

Pirmiausiai turėtumėte išsiaiškinti ar Jūsų gyvenvietė įtraukta į PRIP projekto metu prijungtų objektų sąrašą (objektus galite rasti interaktyviame žemėlapyje).

Galimi atvejai:

  1. Sąraše radus dominančią gyvenvietę, galite kreiptis į toje vietovėje veikiančius mažmenines paslaugas teikiančius ryšio operatorius dėl galimybės gauti šviesolaidinio interneto paslaugas. Rekomenduojama kreipiantis nurodyti potencialių klientų (namų ūkių) skaičių.
  2. Paaiškėjus, kad gyvenvietė į minėtąjį sąrašą neįtraukta, reikėtų kreiptis į ryšio operatorių, teikiantį interneto paslaugas Jūsų regione. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ valdomu tinklu gali naudotis visi ryšio operatoriai. Įvertinęs savo tinklo galimybes, operatorius kreiptųsi į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ dėl tinklų susijungimo ir nutiestų šviesolaidinę liniją nuo PRIPtinklo prisijungimo taško iki Jūsų pageidaujamos vietos. Sujungtų tinklo atkarpų dėka būtų teikiamas interneto ryšys.
  3. Paaiškėjus, kad gyvenvietė į minėtąjį sąrašą neįtraukta ir gavus neigiamą atsakymą iš mažmenines paslaugas teikiančių operatorių, reikėtų parengti prašymą, kuriame būtų išdėstyti argumentai dėl ko minima gyvenvietė turėtų būti įtraukta į sekantį PRIP tinklo plėtros etapą. Prašymą atsiųsti viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ – sekančiame PRIP tinklo infrastruktūros plėtros etape sudarant prijungiamų objektų sąrašą, esant galimybei, bus įtraukta ir Jūsų minima gyvenvietė.

 

Mano sklype paklotas PRIP tinklo kabelis. Kokiu būdu galėčiau išsikviesti jūsų atstovą, kuris parodytų kabelio buvimo vietą? Ar ši paslauga mokama?

Norint išsikviesti atstovą dėl kabelio žymėjimo (buvimo vietos nurodymo), reikia skambinti į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ Tinklo valdymo tarnybą telefonu (8 5) 243 0881, kur bus užregistruotas Jūsų prašymas ir suteikta reikalinga informacija. Prašymas registruojamas ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki pageidaujamos specialisto atvykimo datos. Ši sąlyga netaikoma esant nenumatytiems atvejams, kai poreikis atsiranda dėl dujotiekio ar vandentiekio avarijų ir panašių nutikimų. Registracijos metu turėsite perduoti savo kontaktinius duomenis, kuriais VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atstovas galėtų su Jumis susisiekti ir suderinti susitikimo laiką ir vietą. Paslauga nemokama.

 

Kaip pradėti naudotis VšĮ „Plačiajuostis internetas“ paslaugomis, teikiamomis RAIN ir PRIP tinklu?

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ paslaugomis gali naudotis visi elektroninių ryšio paslaugų teikėjai. Norint užsakyti paslaugas, pirmiausiai reikia susisiekti su mūsų įstaigos darbuotojais, tel. Nr. (8 5) 243 2882 arba el. p. pardavimai@placiajuostis.lt ir aptarti technines galimybes Jus dominančių paslaugų teikimui. Paaiškėjus, kad galime Jums teikti paslaugas, pasirašoma ryšio paslaugų teikimo sutartis (tipinę sutarties formą galite rasti čia). Daugiau informacijos galite gauti el. paštu pardavimai@placiajuostis.lt

 

Kokios VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų kainos?

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, kurį galite rasti čia.

 

Ar VšĮ „Plačiajuostis internetas“ turi tinklo valdymo tarnybą?

Taip. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ Tinklo valdymo tarnyba įsteigta 2011 m. pradžioje. Ši tarnyba stebi teikiamų paslaugų kokybinius parametrus ir reaguoja į klientų kreipinius telefonu (8 5) 243 0881 ir el. pašto adresu valdymas@placiajuostis.lt visą parą, septynias dienas per savaitę. Daugiau informacijos apie paslaugų kokybę skaitykite čia.

 

Kiek trunka paslaugos įrengimas esant techninėms galimybėms?

Esant techninėms galimybėms, paslaugas įrengiame per 2 savaites nuo užsakymo gavimo dienos. Jei paslaugų įrengimui reikalingi minimalūs tinklo modifikavimai, paslaugas galime įrengti per trumpesnį terminą.

 

Kaip sužinoti ar turite PRIP šviesolaidinį įvadą mane dominančiame objekte?

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinių įvadų sąrašą galite rasti čia. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis pardavimai@placiajuostis.lt .