PARAIŠKA PRIP PROJEKTO II ETAPO FINANSAVIMUI

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ toliau planuoja darbus ateinantiems metams.
2015 m. sėkmingai pabaigus „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (RAIN-2) ir „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ (PRIP) projektus, 2015-12-30 įstaiga Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė paraišką pirmtako PRIP projekto II etapo (PRIP-2) projekto finansavimui.
Projekto PRIP-2 įgyvendinimo metu bus įrengta apie 340 km plačiajuosčio ryšio linijų, jų prieigos terminaliniai mazgai ir kita įranga, reikalinga pasiekti apie 400 žemės ūkio sektoriaus objektų. Sukūrus PRIP-2 plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, bus teikiama atvira didmeninė prieiga e. ryšių operatoriams, kurie galės prijungti savo prieigos infrastruktūrą (t. y. „paskutinės mylios“ tinklo segmentą) ir teikti naujos kartos prieigos ryšio paslaugas galutiniams vartotojams. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ paslaugų galutiniams ryšio vartotojams neteiks. Paslaugos teikiamos pagal Susisiekimo ministro įsakymu nustatytus tarifus.

Grįžti atgal