PIRMIEJI PRIP PROJEKTO REZULTATAI

 

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ ir toliau sėkmingai vykdo užsibrėžtus tikslus. Projektas „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ (PRIP) pradėtas įgyvendinti 2014 m. balandžio mėnesį. Nors šį projektą planuojama pilnai įgyvendinti iki 2015 m. spalio mėnesio, tačiau jau pradedame skaičiuoti rezultatus. Šiuo metu galime pasidžiaugti pirmaisiais PRIP projekto užsakymais.

Šalčininkų ir Kalvarijos savivaldybės jau gali džiaugtis plačiajuosčio ryšio prieigomis. Čia gauti užsakymai iš dviejų skirtingų operatorių. Abu partneriai (UAB “Etanetas” ir UAB “Kalvanet”) pateikė po kelis užsakymus, kurie atsakingai diegiami ir taip prisidedama prie pagrindinių įstaigos tikslų:

  • sudaryti prielaidas kaimiškųjų vietovių viešojo administravimo ir ūkio subjektams bei gyventojams naudotis plačiajuosčiu ryšiu;
  • pagerinti paslaugų prieinamumą kaimiškųjų vietovių gyventojams ir verslui;
  • padidinti kaimiškųjų vietovių patrauklumą, verslo konkurencingumą ir darbo lygį aprūpinant spartaus ryšio pasiekiamumu.

Taip pat šiuo metu darbai vykdomi ir kitose savivaldybėse. Artėjant projekto pabaigai, iš numatytų 450 kilometrų šviesolaidinių kabelinių linijų jau nutiesta apie 400 kilometrų šviesolaidinių kabelinių linijų, kuriomis prijungta apie 300 objektų.

Didžiuojamės savo rezultatais ir toliau jų siekiame.

 

 

Grįžti atgal